Nyheter

Information gällande årsstämma för verksamhetsåret 19-20

onsdag, 02 september 2020 07:03

En på många sätt märklig säsong skall nu läggas till handlingarna för att föreningen formellt ska kunna gå vidare in i 20/21. För att kunna göra detta behöver vi ha en för oss unik typ av årsstämma. I denna text går vi genom hur vi i styrelsen tänkt genomföra den i Covid-19-tider.

Oklarheterna kring ett genomförande av en stämma under rådande situation har varit stora. Därför kom styrelsen tidigare att besluta att förlägga stämman till slutet av augusti. Detta för att invänta och se om situationen skulle förändras - men även för att parallellt se över förutsättningarna för ett alternativt genomförande.

Tyvärr har en kombination av de oklarheter som råder i situationen samt semestertider gjort att styrelsen inte lyckats förbereda stämman i enlighet med den tid som är fastlagd i föreningens stadgar. Detta är självklart något vi ber om ursäkt för. Samtidigt ber vi om ert överseende samt medgivande till styrelsens förslag om genomförande.

Eftersom de restriktioner som gäller innebär att ett fysiskt genomförande inte är aktuellt behöver vi även här göra avsteg från stadgarna. Det innebär att vi även här behöver få medlemmarnas medgivande.

Styrelsens förslag till genomförande av stämman är följande:
Vi kommer att genomföra stämman genom ett slags poströstningsförfarande via mail. Detta för att det är det alternativ vi anser bäst för att öka sannolikheten att vi kan säkerställa att eventuella omröstningar sker korrekt genom röstberättigad medlem. Ett digitalt direktsänt genomförande är inget vi för tillfället känner att vi kan klara av att genomföra på ett tillfredställande och tillförlitligt sätt till en rimlig kostnad.

Omröstning i samtliga val sker genom en slags omvänd enkel majoritet. D v s att för att förslaget inte skall anses som accepterat skall minst hälften av föreningens medlemmar vara emot. Då skall man besvara aktuellt mail inom angiven svarstid med ett NEJ. Uteblivet svar ses som varje medlems acceptans i frågan och räknas som en JA-röst. Detta förfarande både möjliggör och förenklar genomförandet och inte minst administrationen.

Genomförandet och omröstningen sker i två steg, och behandlas således i två separata mail som skickas ut till samtliga medlemmar vid två olika tillfällen.

I steg ett (mail 1) genomförs omröstning av styrelsens information och förslag till genomförande av stämman. Detta är således den formella kallelsen till stämman som skickas ut tre (3) veckor innan aktuellt datum för stämman. Här kommer info om när motioner och förslag skall vara inlämnade med mera.

I steg två (mail 2) genomförs omröstning av samtliga val som normalt behandlas på stämman, som val av rösträknare, styrelse, beslut om årsredovisning med mera. Samtliga punkter specificeras i enlighet med ordinarie dagordning med förslag till beslut. Men allt bakas ihop i ett och samma röstningsförfarande. Skulle man alltså ogilla något specifikt föreslaget val, får man besvara mailet med ett NEJ och sedan förklara vilken punkt och vad det gäller. För att få gehör för sin röst måste alltså minst hälften av medlemmarna rösta lika. I detta mail presenteras också valberedningens förslag till styrelse m.fl. möjlighet att begära ut årsredovisningen, samt eventuellt inkomna motioner och styrelsens svar.

Utfallet av genomförandet kommer självfallet att redovisas i röstningsprocent. Alla mail som inkommer kommer att sparas under sex månader efter genomförandet och kan redovisas för den som så önskar i enlighet med GDPR.

Hör av dig om du inte fått ett mail med kallelse från oss senast 5/9
Det är som sagt en extremt speciell situation där vi alla ställs inför helt nya utmaningar, och inget av detta är heller förutsett i stadgarna. Vår ambition är att hitta ett så tryggt, trovärdigt och enkelt genomförande som möjligt för samtliga inblandade. Detta är det vi landat i, inte minst då vi kunnat beskåda ett flertal andra mindre bra genomförda alternativ.

Vi hoppas att vi till stämman för säsongen 20/21 åter kan hålla ett normalt genomförande. Detta ger oss även anledning att tänka över om stadgarna kan behöva ses över inför framtiden för att anpassas till alternativa lösningar. Förhoppningsvis kommer även en ny mer tillförlitlig teknik att utvecklas där stämmor kan genomföras digitalt, då allt nu satts på sin spets.

Om du som medlem inte fått något mail från oss senast lördag den 5/9 med kallelse och omröstningsförslag och känner att du vill ta del av stämman, kontakta oss på mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. omgående så vi kan komplettera vårt medlemssystem med rätt mailadress och skicka dig aktuell information. Uppge alltid namn och medlemsnummer. Sedan skickar vi ut all info du behöver.

Till sist återigen hoppas vi på ert överseende samt medgivande till föreslagen process.

Bästa hälsningar
Styrelsen

  1. Nyheter
  2. Video
  3. Bilder
  1. Shop
  2. Tävling
http://superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.